ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ ભાવિક ભક્તો માટે સરકારશ્રી ની COVID - 19 ની ગાઈડ લાઈન અનુસાર દર્શન માટે ખોલવામાં આવેલ છે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham has been opened for the devotees as per the guideline of COVID-19 of the government.

Aarti (Gujrati - Hindi) & Patr Vandna

Maa Na Rath No Zankar (Not-Stop Garba)

Sadguru Vandna

Ramzat (Not-Stop Garba)

Halrda (Full Playlists)

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP