ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ ભાવિક ભક્તો માટે સરકારશ્રી ની COVID - 19 ની ગાઈડ લાઈન અનુસાર દર્શન માટે ખોલવામાં આવેલ છે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham has been opened for the devotees as per the guideline of COVID-19 of the government.

17 Vedic Virtues:

(1) Karma of obligation
(2) Devotional Karma
(3) Karmyogi

(4) Reverential
(5) Curiosity
(6) Trust
(7) Sanctity
(8) Spirituality
(9) Bravery
(10) Alacrity
(11) Patience
(12) Decorum
(13) Unity
(14) Punctuality
(15) Fearlessness
(16) Tolerance
(17) Greatness

૧૭ વૈદિક સદ્ગુણો:

(૧) કર્તવ્ય કર્મ
(૨) કર્મ ભક્તિ
(૩) કર્મયોગી

(૪) શ્રદ્ધાવાન
(૫) જિજ્ઞાસા
(૬) વિશ્વાસ
(૭) પવિત્રતા
(૮) આધ્યાત્મિકતા
(૯) શૂરવીરતા
(૧૦) તત્પરતા
(૧૧) ધૈર્યતા
(૧૨) મર્યાદા
(૧૩) સંઘનિષ્ઠા
(૧૪) નિયમિતતા
(૧૫) નિર્ભયતા
(૧૬) સહનશીલતા
(૧૭) મહાનતા

१७ वैदिक सद्गुणों:

(१) कर्तव्य कर्म
(२) कर्म भक्ति
(३) कर्मयोगी

(४) श्रद्धावान
(५) जिज्ञास
(६) विश्वास
(७) पवित्रता
(८) आध्यात्मिकता
(९) शूरवीरता
(१०) तत्परता
(११) धैर्यता
(१२) मर्यादा
(१३) नियमितता
(१४) संघनिष्ठा
(१५) निर्भयता
(१६) सहनशीलता
(१७) महानता

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP