ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ ભાવિક ભક્તો માટે સરકારશ્રી ની COVID - 19 ની ગાઈડ લાઈન અનુસાર દર્શન માટે ખોલવામાં આવેલ છે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham has been opened for the devotees as per the guideline of COVID-19 of the government.

Contact Information

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham - Rabda

Address: Maa Vishvambhari TirthYatra Dham, Rabda - 396055, Ta. & Dist. Valsad (Guj-IND)

Contact No.: +91 72030 25755

Mail ID: maavishvambhari@gmail.com

Open in Google Maps

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP